3Masters logo
Contact
Heb je vragen of wil je uitgebreide informatie?

   088 1332 333
   info@3masters.nl


3Masters Opleidingen

Rembrandtlaan 1B
3723 BG, Eindhoven

 

Erkende kwaliteit

3Masters Opleidingen vindt erkende kwaliteit belangrijk. Dit geldt voor onze cursisten, onze coaches en trainers.

3Masters Opleidingen vindt certificeren belangrijk. Dit geldt voor onze cursisten, onze coaches en trainers. Het maakt de markt transparanter en tegelijkertijd verbeter je de kwaliteit waar het gaat om het werkveld van de financiële professional. Certificering is dan ook een goed instrument om je te onderscheiden en om scherp te blijven. Lees meer over onze certificeringen!

GARP logo groot

GARP

Wij zijn dé partner van GARP in Nederland. Zo verzorgen wij: Foundations of Financial Risk: een introductie programma waarin het proces van risicobeheer bij financiële instellingen onder het internationale toezicht kader stap voor stap wordt behandeld. Financial Risk & Regulation: dit programma is bestemd voor risk professionals, middel- en senior management, accountants, controllers, interne- en externe toezichthouders en ICT-ers. Diepgaande behandeling van kredietrisico, marktrisico, operationeel risico, liquiditeitsrisco en balansrisco. Financial Risk Management: Het GARP FRM® certificaat is de wereldwijd erkende standaard voor risk professionals. Tenminste twee jaar relevante werkervaring in het vakgebied wordt aanbevolen voor het volgen van dit academische opleidingsprogramma. De FRM examentraining kan ook worden gevolgd via open inschrijving. 3Masters is geaccrediteerd opleidingspartner van GARP in de Benelux.

NBA Logo

NBA

NBA is de beroepsorganisatie van de accountants in Nederland. Zij hebben de wettelijke taken:

  • bevorderen van een goede beroepsuitoefening door accountants, onder meer door het vaststellen van beroepsreglementering;
  • behartigen van de gemeenschappelijke belangen van accountants;
  • zorg dragen voor de eer van de stand van de accountants; en
  • zorg dragen voor de praktijkopleiding.
DSi Logo

DSi

DSi streeft naar een financiële sector waarin consumenten, ondernemers en financiële instellingen vertrouwd zaken kunnen doen. Een sector die vrij is van incidenten door professionals die regels overtreden. Dat versterkt het vertrouwen. Wij bieden verschillende opleidingen en trainingen aan die voor registratie in één van de ­DSI-registers verplicht zijn.

Holland Quaestor logo

HollandQuaestor

HollandQuaestor is de belangenvereniging voor de Nederlandse trustkantoren. Alle leden hebben een vergunning van De Nederlandsche Bank op grond van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en onderschrijven de gedragscode van HQ. Ook voldoen zij aan de door HQ gestelde eisen van opleiding en kwaliteitszorg. De aangesloten trustkantoren onderschrijven het belang van integer vermogensverkeer en voorkoming en bestrijding van (fiscale) fraude, witwassen en terrorisme financiering. Ook zijn zij zich bewust van hun maatschappelijke positie.

Alle opleidingen van 3Masters zijn volledig geaccrediteerd door Holland Quaestor.

Cedeo logo klein

Cedeo

Cedeo bestaat sinds 1980 en is een initiatief van HR-managers bij de grootste bedrijven en instellingen van Nederland, gesteund door het ministerie van Economische Zaken. Cedeo fungeert als strikt onafhankelijke certificerende instantie voor aanbieders van opleidingen, cursussen, trainingen en andere HR-diensten. Cedeo geeft voorlichting over en bevordert de status van de Cedeo-erkenning als kwaliteitskeurmerk voor de geregistreerde organisaties.

CRKBO Instelling logo

CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Klachtenprocedure

Klachten? Wij zijn trots op de kwaliteit van onze dienstverlening. Hopelijk deelt u deze mening. Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met onze werkwijze en dat u een klacht wilt indienen. Dat is mogelijk, de klachtenprocedure vindt u hier.

Maatwerk centraal

Vakspecialisten uit de praktijk

Gemiddeld een 9 op Springest!

Call Now Button