Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Erkende kwaliteit

3Masters Opleidingen vindt erkende kwaliteit belangrijk. Dit geldt voor onze cursisten, onze coaches en trainers.

3Masters Opleidingen vindt certificeren belangrijk. Dit geldt voor onze cursisten, onze coaches en trainers. Het maakt de markt transparanter en tegelijkertijd verbeter je de kwaliteit waar het gaat om het werkveld van de financiële professional. Certificering is dan ook een goed instrument om je te onderscheiden en om scherp te blijven. Lees meer over onze certificeringen!

Wij zijn dé partner van GARP in Nederland. Zo verzorgen wij: Foundations of Financial Risk: een introductie programma waarin het proces van risicobeheer bij financiële instellingen onder het internationale toezicht kader stap voor stap wordt behandeld.

Financial Risk & Regulation: dit programma is bestemd voor risk professionals, middel- en senior management, accountants, controllers, interne- en externe toezichthouders en ICT-ers. Diepgaande behandeling van kredietrisico, marktrisico, operationeel risico, liquiditeitsrisco en balansrisco.

Financial Risk Management: Het GARP FRM® certificaat is de wereldwijd erkende standaard voor risk professionals. Tenminste twee jaar relevante werkervaring in het vakgebied wordt aanbevolen voor het volgen van dit academische opleidingsprogramma. De FRM examentraining kan ook worden gevolgd via open inschrijving.

3Masters is geaccrediteerd opleidingspartner van GARP in de Benelux.

NBA is de beroepsorganisatie van de accountants in Nederland. Zij hebben de wettelijke taken:

DSi streeft naar een financiële sector waarin consumenten, ondernemers en financiële instellingen vertrouwd zaken kunnen doen. Een sector die vrij is van incidenten door professionals die regels overtreden. Dat versterkt het vertrouwen. Wij bieden verschillende opleidingen en trainingen aan die voor registratie in één van de ­DSI-registers verplicht zijn.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

HollandQuaestor is de belangenvereniging voor de Nederlandse trustkantoren. Alle leden hebben een vergunning van De Nederlandsche Bank op grond van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en onderschrijven de gedragscode van HQ. Ook voldoen zij aan de door HQ gestelde eisen van opleiding en kwaliteitszorg. De aangesloten trustkantoren onderschrijven het belang van integer vermogensverkeer en voorkoming en bestrijding van (fiscale) fraude, witwassen en terrorisme financiering. Ook zijn zij zich bewust van hun maatschappelijke positie.

Alle opleidingen van 3Masters zijn volledig geaccrediteerd door Holland Quaestor.

Cedeo bestaat sinds 1980 en is een initiatief van HR-managers bij de grootste bedrijven en instellingen van Nederland, gesteund door het ministerie van Economische Zaken. Cedeo fungeert als strikt onafhankelijke certificerende instantie voor aanbieders van opleidingen, cursussen, trainingen en andere HR-diensten. Cedeo geeft voorlichting over en bevordert de status van de Cedeo-erkenning als kwaliteitskeurmerk voor de geregistreerde organisaties.

Klachtenprocedure

Klachten? Wij zijn trots op de kwaliteit van onze dienstverlening. Hopelijk deelt u deze mening. Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met onze werkwijze en dat u een klacht wilt indienen. Dat is mogelijk, de klachtenprocedure vindt u hier.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo
Kunnen we je helpen?