3Masters logo
Contact
Heb je vragen of wil je uitgebreide informatie?

   088 1332 333
   info@3masters.nl


3Masters Opleidingen

Rembrandtlaan 1B
3723 BG, Eindhoven

Nieuwe Pensioenstelsel
 

Nieuwe Pensioenstelsel

In deze training krijg je een overzicht van het nieuwe pensioenstelsel in de praktijk. Je leert de werkwijze, de begrippen en de systematiek. Wat zijn de gevolgen voor de organisatie of voor jou als professional?

Nieuwe Pensioenstelsel

Incompany
inleiding zakelijke kredietverlening

Over deze opleiding

 • Leer alles over het nieuwe Pensioenstelstel
 • Je begrijpt na afloop de hoofdlijnen en de systematiek
 • Een praktische en casus gerichte training

Training Nieuwe Pensioenstelsel

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. 

Wat gaat er veranderen?

 • In het nieuwe pensioenstelsel staat de pensioenpremie centraal en doet het pensioenfonds niet langer een belofte over de hoogte van het pensioen. Het pensioenfonds belegt de pensioenpremie en houdt voor iedere deelnemer het persoonlijk deel van het gezamenlijke pensioenvermogen bij. Zo kan iedereen direct zien hoeveel vermogen er voor zijn of haar eigen pensioen gereserveerd is. Daardoor geeft het nieuwe stelsel veel minder aanleiding voor discussie over onzekere beloftes en over de verdeling van de gezamenlijke pot.
 • In het nieuwe stelsel komt de pensioenpremie van iedere deelnemer terecht in ieders persoonlijk pensioenvermogen. Te veel of te weinig pensioen opbouwen voor de betaalde pensioenpremie is daardoor grotendeels verleden tijd. Hierdoor sluit het stelsel beter aan op de veranderde arbeidsmarkt. Omdat de pensioenpremie voor alle leeftijden een gelijk percentage is, zijn de pensioenkosten in het nieuwe stelsel stabieler en nemen pensioenkosten niet toe naarmate werknemers ouder worden.
 • In het nieuwe stelsel kunnen pensioenuitvoerders bij het beleggen van de premies meer rekening houden met verschillen tussen groepen deelnemers. Zo kunnen jongeren meer risico’s nemen dan ouderen, omdat zij nog verder van hun pensioenleeftijd af zijn en nog jarenlang premies kunnen afdragen. Ouderen hebben minder mogelijkheden om tegenvallers op te vangen en daarom meer behoefte aan zekerheid. Voor hen wordt daarom minder risico genomen.
 • Door bovenstaande veranderingen wordt pensioen persoonlijker. Maar als werkgevers en werknemers dat willen, kunnen zij in het nieuwe stelsel kiezen om binnen het gezamenlijke pensioenvermogen met elkaar een apart deel aan te houden om tegenvallers op te vangen. De regels voor dit aparte deel moeten vooraf vast liggen. Zo is voor iedereen vooraf duidelijk hoe dit gezamenlijk deel wordt gevuld, bijvoorbeeld met een stukje van de pensioenpremie of met een deel van het rendement in goede jaren. En is ook duidelijk wanneer er geld vanuit het gezamenlijk deel naar de persoonlijke pensioenvermogens gaat.

Daarnaast hebben kabinet en sociale partners afspraken gemaakt over de AOW-leeftijd, vervroegd pensioen, keuzemogelijkheden voor het pensioen en nabestaandenpensioen.

In deze training kom je alles te weten over het nieuwe pensioenstelsel. Je krijgt het begrippenkader, daarnaast behandelen we de hoofdlijnen en de systematiek. Wat zijn de gevolgen?

Vakgebied: Bancair, Pensioenen
Niveau: Medium
Variant: Incompany
Duur:1 1 dagdeel
Studiemateriaal: Handouts
Taal: Nederlands, Engels

Wat is de doelgroep voor de training Nieuwe Pensioenstelsel?

De training Nieuwe Pensioenstelsel is bestemd voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met pensieoen. Voorkennis is niet vereist, maar een basiskennis van de pensioenen zou een voordeel zijn.

Vraag bij onze accountmanagers naar de mogelijkheden.

Het programma

Opzet

De training omvat een casus gerichte interactieve bijeenkomst van één dagdeel, als volgt:

 • Begrippenkader;
 • Hoofdlijnen en systematiek nieuwe pensioenstelsel;
 • Nieuwe pensioenstelsel in de praktijk
 • Discussie over de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor het pensioenlandschap en kansen en risico’s voor spelers daarin.

 

Programma

 • Introductie
 • Begrippenkader – nieuwe en oude begrippen
 • Hoofdlijnen en systematiek nieuwe pensioenstelsel:
  • Contractvormen nieuwe pensioenstelsel:
  • Vergelijking opbouw huidige en nieuwe pensioenregelingen
  • Invaren – kenmerken en bestuurlijke aspecten
  • Routekaart –
 • Nieuwe pensioenstelsel in de praktijk
  • Werkwijze: hoe werkt het nieuwe pensioenstelsel
  • Implementatie: status wetgeving, pensioenfondsen, verzekeraars, pensioenuitvoerders, vermogensbeheerders
  • Communicatie: deelnemers, bestuur en toezicht
 • Discussie over de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor het pensioenlandschap en kansen en risico’s voor spelers daarin.

Wat u verder nog moet weten over deze training

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door een vakspecialist uit de praktijk, (groep)opdrachten op basis van actuele praktijk-casuïstiek en discussies.

Inhoud Incompany

Het programma wordt altijd in overleg en na een intakegesprek samengesteld met de opdrachtgever en of een aantal deelnemers.

Wat is het resultaat na afloop van de training?

Na het volgens van de training Nieuwe Pensioenstelsel hebben deelnemers ten aanzien van het nieuwe pensioenstelsel kennis van en inzicht in:

 • Begrippenkader;
 • Hoofdlijnen en systematiek;
  • Contractvormen nieuwe pensioenstelsel
  • Invaren
  • Routekaart
 • Nieuwe pensioenstelsel in de praktijk
  • Werkwijze
  • Implementatie
  • Communicatie

Tijdens de training vindt discussie plaats over de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor het pensioenlandschap en kansen en risico’s voor spelers daarin.

 

Na afloop kunnen deelnemers de opgedane kennis en inzichten toepassen bij hun taken en werkzaamheden.

Studie advies nodig?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar.
Op werkdagen van 08.30 tot 21.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur.

Maatwerk centraal

Vakspecialisten uit de praktijk

Gemiddeld een 9 op Springest!

Call Now Button