3Masters logo
Contact
Heb je vragen of wil je uitgebreide informatie?

   088 1332 333
   info@3masters.nl


3Masters Opleidingen

Rembrandtlaan 1B
3723 BG, Eindhoven

Dutch Corporate Law
 

Dutch Corporate Law

Unieke opleiding voor professionals uit het buitenland die alles willen weten over Nederlands Ondernemingsrecht. Deze opleiding bereidt je uitstekend voor op een carrière in het Trust bedrijf, (internationale) bedrijfsleven, de advocatuur of de juridische adviespraktijk in Nederland..

Dutch Corporate Law

Incompany
Recensies:
inleiding zakelijke kredietverlening

Over deze opleiding

 • Uniek maatwerk programma voor Junior Legal Professionals
 • Kom alles te weten over het Nederlands ondernemingsrecht in het Engels
 • Een praktische en casus gerichte opleiding

Opleiding Dutch Corporate Law

Deze Engelstalige opleiding is ten behoeve van Junior Legal Professionals op HBO/WO niveau die voor het merendeel bestaat uit mensen met diverse (Europese) achtergronden werkzaam voor Trustkantoren of juridische afdelingen bij banken of verzekeraars.

In de financiële sector blijkt dat er grote behoefte bestaat aan een Engelstalige opleiding waarin veel aandacht wordt besteed aan de wijze waarop de Junior Legal Professionals in de dagelijkse praktijk omgaan met de juridische issues die zich voordoen.

Het ondernemingsrecht is een rechtsgebied dat continu in beweging is. De media berichten dagelijks over ondernemerschap, aansprakelijkheidskwesties van bestuurders en toezichthouders, fusies & overnames, beursintroducties en openbare biedingen, surseances en faillissementen, patenten en inbreuken daarop. Er zijn diverse partijen betrokken bij de onderneming met verschillende belangen. Dit zorgt voor een spanningsveld rondom de onderneming. Regelgeving beoogt ondernemerschap te faciliteren en tegelijkertijd ook waarborgen te creëren voor de bij de onderneming betrokken partijen.

Dat betekent dat de theorie die wij in de leergang zullen bieden, als vertrekpunt steeds het Nederlandse recht heeft, waarbij dan de vergelijking met andere rechtsstelsels (en dus ook het Europese recht) wordt gekoppeld aan praktijkgevallen. Daarbij is interactie tussen groep en docent belangrijk.

De materie is veelomvattend en theoretisch van aard. Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers aan de hand van van praktijkgevallen en het werken aan opdrachten de handvatten en tools uitgereikt om het vanuit Nederlands perspectief te begrijpen. Interactieve werkvormen zijn daarbij een pré. Het lesprogramma is dan ook ruim voorzien worden van praktijkgevallen (zowel uit de jurisprudentie en uit de advocaten- en curatoren praktijk van de trainer).

Vakgebied: Trust, Financieel Management
Niveau: Basis
Variant: Incompany
Duur:1 4 dagdelen
Studiemateriaal: Handouts, cases
Taal: Engels

Wat is de doelgroep voor de opleiding Dutch Corporate Law?

De opleiding Dutch Corporate Law is bij uitstek geschikt voor Junior Legal Officers van Trustkantoren, Legal professionals van banken of verzekeraars, medewerkers van advocaten kantoren of notariële ondersteuners.

Vraag bij onze accountmanagers naar de mogelijkheden.

Het programma

Programma

Dag 1: Framework Nederlands Recht

Op deze aanvangsdag wordt aandacht besteed aan het systeem van de Nederlandse wetgeving en wordt aan de hand van rechtsvergelijking en praktijkvoorbeelden inzichtelijk gemaakt wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de diverse rechtsstelsels in Europa. Onderwerpen die dan aan bod komen:

 

 • Het systeem en de werking van het BW (boek 2, 6, 7a, enz.), waarbij het ondernemingsrecht en het verbintenissenrecht centraal staan;
 • Het Nederlandse procesrecht (dagvaardingsprocedure, rechtbank, Hof, Hoge Raad, de Ondernemingskamer).

 

Dag 2: Entities

De tweede dag kan worden besteed aan de verschillende (organen binnen) ondernemingsvormen die we in het Nederlandse recht kennen, waarbij dan het vergelijk wordt gemaakt met de ondernemingsvormen uit andere Europese jurisdicties. Ook wordt dan aandacht besteed aan de vraag welke ondernemingsvorm wanneer gunstig c.q wenselijk is. Onderwerpen die aan bod komen:

 

 • Naamloze vennootschap, besloten vennootschap, v.o.f., c.v., maatschap, stichting en vereniging;
 • Trust, stak, etc.
 • Statuten: werking, inhoud, etc.
 • Wijze van overdracht aandelen etc.
 • Organen binnen de nv en bv en de bevoegdheden en werking daarvan (bestuur, raad van commissarissen, ondernemingsraad, etc);

 

Dag 3: Corporate Governance  

Op deze dag verdiepen we de stof van dag 2 en besteden we veel aandacht aan de positie van de bestuurder, de wijze waarop hij/zij tot besluiten komt, hoe dat wordt vastgelegd, waarom bepaalde handelingen nodig zijn en ook staan we stil bij compliance onderwerpen.

 

Dag 4: Security Rights/Banking en Finance/Bankruptcy Proceedings

Deze laatste lesdag staat in het teken van zekerheden, financieringen en insolventierecht.

 • Pandrecht, hypotheek, retentierecht etc.
 • Surseance van betaling, faillissement, WHOA

 

Wat u verder nog moet weten over deze training

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door een vakspecialist uit de praktijk, (groep)opdrachten op basis van actuele praktijk-casuïstiek en discussies.

Inhoud Incompany

Het programma wordt altijd in overleg en na een intakegesprek samengesteld met de opdrachtgever en of een aantal deelnemers.

Wat is het resultaat na afloop van de training?

De opleiding Dutch Corporate Law geeft de deelnemers de gelegenheid midden in deze dynamiek en ontwikkelingen te staan. De opleiding biedt de deelnemer een gedegen ondernemingsrechtelijke basis van het framework Nederlands Recht. Daarnaast is er ruim aandacht voor het algemene vennootschaps- en rechtspersonenrecht en de corporate governance.

Daarnaast besteden wij aandacht aan de diverse entiteiten, zekerheden, financieringen en insolventierecht. Deelnemers kunnen bovendien eigen vraagstukken of cases uit de praktijk inbrengen.. Daarbij komen veel actuele zaken aan de orde, zoals fusies en overnames, faillissementen van ondernemingen, ondernemingsvormen mogelijk daaruit voortvloeiende aansprakelijkheidsrisico’s. Ook de juridische aspecten van een reorganisatie van een bedrijf in zwaar weer vormen onderdeel van het programma.

Na afloop kunnen deelnemers de opgedane kennis en inzichten toepassen bij hun huidige taken en werkzaamheden.

Studie advies nodig?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar.
Op werkdagen van 08.30 tot 21.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur.

Maatwerk centraal

Vakspecialisten uit de praktijk

Gemiddeld een 9 op Springest!

Call Now Button