3Masters logo
Contact
Heb je vragen of wil je uitgebreide informatie?

   088 1332 333
   info@3masters.nl


3Masters Opleidingen

Rembrandtlaan 1B
3723 BG, Eindhoven

Betalingsverkeer
 

Betalingsverkeer

De training Betalingsverkeer is bij uitstek geschikt om je kennis over het internationale betalingsverkeer op peil te brengen. Je leert alle kernaspecten het huidige- en toekomstige betalingsverkeer. Aan de hand van casuïstiek worden op praktische wijze implicaties van het nieuwe systeem toegelicht.

Betalingsverkeer

Incompany
Categorieën:
Recensies:
Weergave van Quotes Stock Market

Over deze opleiding

 • Leer alle specifieke kenmerken, terminologie en handelswijzen
 • Introductie waarin alle aspecten van toekomstig betalingsverkeer wordt behandeld
 • Unieke training op het gebied van betalingsverkeer

Training Betalingsverkeer

In deze training Betalingsverkeer van 3Masters verdiep je je in de belangrijkste aspecten van het betalingsverkeer. Je wordt meegenomen in de werking van financiële betalingen en leert welke afspraken er zijn gemaakt om betalingen te reguleren, de concurrentie te stimuleren en de consument te beschermen. Hierbij komt tevens de regelgeving binnen het gemeenschappelijke eurobetalingsgebied aan de orde. De opleiding is dan ook zeker geschikt voor mensen die internationaal zaken doen.

De training is bij uitstek geschikt om je kennis over het internationale betalingsverkeer op peil te brengen. Bij de financiële afwikkeling van internationale handelstransacties worden vaak extra zekerheden gevraagd. Die kunnen betrekking hebben op bankgaranties, maar ook op documentaire kredieten.

Vakgebied: Bancair
Niveau: Basis
Variant: Incompany

Wat is de doelgroep voor de training Betalingsverkeer?

Dit programma is met name geschikt voor professionals die in hun dagelijkse werkzaamheden geconfronteerd woorden met de praktische werkwijze van het betalingsverkeer. Professionals die als trainee werkzaam zijn bij een bank, medewerker kas/balie en callcenter, adviseurs, accountmanagers en commercieel ondersteuners zakelijke relaties, administratief medewerkers betalingsverkeer of IT-medewerkers bij een bank.

Het programma

Introductie betalingsverkeer

 • Maatschappelijk belang betalingsverkeer Hoe gaat geld van A naar B?
  • Clearing & settlement
  • Hard en zacht geld; finaliteit
  • Vormen van geld/betalingsverkeer; chartaal, giraal/elektronisch, blockchain, intern

De betaalmarkt

De aanbieders

 • Primair: banken, issuers, acquirers, PSP’s, EGI’s, Fintechs (betaal/informatie-
 • instellingen)
 • Secundair: clearinghuizen (zoals Equens, EBA), SWIFT, centrale banken, processors
 • (zoals SIA), Fintechs (zoals Plaid)
 • Ontwikkelingen in de aanbieders markt, afhankelijk van vraag focus op delen van de wereld, bijv. eurozone, EU, of andere regio’s

De afnemers

 • Privé personen/ privé huishoudens
 • Zakelijk gesplitst in type/grote bedrijf

Toezichthouders /regelgevers

 • Centrale bank
 • Prudentieel/gedrag toezichthouder (DNB/AFM)
 • Concurrentie (ACM, EU Competition)
 • Overheid (nationaal, Europees)
 • Wet en regelgeving
 • Kostendragers: direct & indirect, extern & intern
 • Opbrengsten; direct & indirect
 • Impact op de bankbalans
  • PSD2
  • Bazel 2
  • Sanctiewetgeving

Kosten en opbrengsten

Voor aanbieders:

 • Kostendragers: direct & indirect, extern & intern
 • Opbrengsten; direct & indirect
 • Impact op de bankbalans

Voor afnemers:

 • Kostendragers: direct & indirect, extern & intern
 • Opbrengsten: direct & indirect
 • Uitleg over data/informatiestromen en financiële stromen
 • Aanbieders
 • Afnemers
 • Ontwikkelingen en trends per product
 • Specifieke aspecten zoals Omnichannel
 • Instant payments
 • Request to pay
 • SWIFT GPI
 • Opzet en inrichting van het cash management
 • Impact gebruik betaalproducten § Cashpool technieken en ontwikkelingen
 • Rekeningstructuren
 • In-house banking
 • Systeemontwikkelingen (ERP, TMS, Connectivity)

Betaalvormen

De verschillende betaalproducten; chartaal, giraal, cards, blockchain, internet/smartphone betaalproducten, inhouse/intercompany, nationaal/internationaal, documentair

Behoeftes klanten

 • Privé personen/ privé huishoudens
 • Gedrag
 • Commerciële activiteiten richting klant
 • Zakelijk
 • Behoeftes en gedrag per klant type
 • Cashmanagement behoeftes en ontwikkelingen grotere klanten
 • Liquiditeitsplanning en cash flow forecasting
 • Cash investements
 • Werkkapitaalfinanciering
 • Interactie met overige Treasury activiteiten
 • Treasury statuut

Wat is het resultaat na afloop van de training Betalingsverkeer?

De training betalingsverkeer heeft tot doel om je op de hoogte te brengen van de precieze werkwijze van het huidige en toekomstige betalingssysteem. Aan de orde komen onder andere het economisch belang van betalingsverkeer en de gevolgen van PSD2. Je verwerft inzicht in de gevolgen van toenemende concurrentie op de economische situatie van een land. Daarnaast verdiep je je in diverse soorten betalingen. Ook word je je bewust van de geldende afspraken op Europees niveau.

Je leert alle kernaspecten het huidige- en toekomstige betalingsverkeer. Aan de hand van casuïstiek worden op praktische wijze implicaties van het nieuwe systeem toegelicht. Alle begrippen worden hierbij in de juiste context behandeld en geplaatst waardoor je ze ook daadwerkelijk kunt toepassen in je werk.

Studie advies nodig?

Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar.
Op werkdagen van 08.30 tot 21.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur.

Maatwerk centraal

Vakspecialisten uit de praktijk

Gemiddeld een 9 op Springest!

Call Now Button