Training Derivaten

Leerdoel van deze training is om deelnemers inzicht gegeven in de werking (inclusief kasstromen, prijsvorming, toepassing en waardeontwikkeling (herwaardering) van de meest gebruikte derivaten.

  • Leer alle specifieke kenmerken, terminologie en handelswijzen

  • Introductie waarin derivaten als asset class worden geïntroduceerd

  •  Waardeontwikkeling (herwaardering) van de meest gebruikte derivaten

Vakgebied:

Bancair

Niveau:

Gevorderd

Variant:

Incompany

Financiële derivaten zijn producten die hun waarde ontlenen aan de waarde van een ander goed, zoals bijvoorbeeld aandelen, rente, valutakoersen, kredietrisico of grondstofprijzen. Men gebruikt deze derivaten om financiële risico’s te verkleinen of om te speculeren op toekomstige koersontwikkelingen.


Op het thema beleggen en derivaten kunnen wij compleet invulling geven aan jouw opleidingsvraag. Op basis van de gewenste leerdoelen stemmen wij in een vrijblijvend intakegesprek met je af welke fundamentele kennisaspecten, terminologie en begrippen behandeld dienen te worden en wat daarbij de gewenste diepgang moet zijn.

Wat zijn derivaten?

Derivaten zijn afgeleide producten. De prijs van de onderliggende ‘traditionele’ financiële  producten, bijvoorbeeld aandelen, obligaties, valuta, geldmarktrente of grondstoffen, bepalen de waarde van een derivaat.

 

Derivaten worden gebruikt om te anticiperen op toekstige prijsontwikkelingen of om toekomstige prijsrisico’s af te dekken (‘hedgen’). Derivaten worden tussen marktpartijen onderling of op openbare markten (beurzen) verhandeld. De meeste derivaten kenmerken zich door een hoge liquiditeit en zijn daardoor goed te verhandelen.

Studie advies nodig?

Vakgebied:

Bancair, juridisch

Niveau:

Gevorderd

Variant:

Open training

Maatwerk centraal

Vakspecialisten uit de praktijk

Genomineerd voor beste opleider in 2018

3Masters Opleidingen Eindhoven

Kennedyplein 200

5611 ZT, Eindhoven

3Masters Opleidingen Amsterdam

Kingsfordweg 151

1043 GR, Amsterdam

  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle