Derivaten

Leerdoel van deze training is om deelnemers inzicht gegeven in de werking (inclusief kasstromen, prijsvorming, toepassing en waardeontwikkeling (herwaardering) van de meest gebruikte derivaten.

  • Leer alle specifieke kenmerken, terminologie en handelswijzen

  • Introductie waarin derivaten als asset class worden geïntroduceerd

  •  Waardeontwikkeling (herwaardering) van de meest gebruikte derivaten

Training Derivaten

Financiële derivaten zijn producten die hun waarde ontlenen aan de waarde van een ander goed, zoals bijvoorbeeld aandelen, rente, valutakoersen, kredietrisico of grondstofprijzen. Men gebruikt deze derivaten om financiële risico’s te verkleinen of om te speculeren op toekomstige koersontwikkelingen.


Op het thema beleggen en derivaten kunnen wij compleet invulling geven aan jouw opleidingsvraag. Op basis van de gewenste leerdoelen stemmen wij in een vrijblijvend intakegesprek met je af welke fundamentele kennisaspecten, terminologie en begrippen behandeld dienen te worden en wat daarbij de gewenste diepgang moet zijn.

Wat zijn derivaten?

Derivaten zijn afgeleide producten. De prijs van de onderliggende ‘traditionele’ financiële  producten, bijvoorbeeld aandelen, obligaties, valuta, geldmarktrente of grondstoffen, bepalen de waarde van een derivaat.

 

Derivaten worden gebruikt om te anticiperen op toekstige prijsontwikkelingen of om toekomstige prijsrisico’s af te dekken (‘hedgen’). Derivaten worden tussen marktpartijen onderling of op openbare markten (beurzen) verhandeld. De meeste derivaten kenmerken zich door een hoge liquiditeit en zijn daardoor goed te verhandelen.

Vakgebied:

Bancair

Niveau:

Gevorderd

Variant:

Incompany

Wat is de doelgroep voor de training Derivaten?

Deze training is in het bijzonder bedoeld voor bankmedewerkers, financieringsspecialisten, treasurers, risicomanagers, kredietanalisten, portefeuillemanagers bij pensioenfondsen en verzekeraars, toezichthouders, advocaten, accountants, trustees en andere professionals die zich bezighouden met derivaten.


Algemene bankkennis wordt als bekend verondersteld. Basiskennis van de financiële markten wordt aanbevolen.

Wat is het resultaat na afloop van de training Derivaten?

Leerdoel van deze training is om deelnemers inzicht gegeven in de werking (inclusief kasstromen, prijsvorming, toepassing en waardeontwikkeling (herwaardering) van de meest gebruikte derivaten.


Na het volgen van de training ben je in staat de opgedane kennis toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden, corresponderend met het niveau van je professionele taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast heb je voldoende kennis om met hun interne- en externe gesprekspartners op gelijkwaardig niveau te communiceren.


De generieke kennis zal gekoppeld worden aan toepassingsvraagstukken uit de portefeuille van je eigen organisatie.


Werkvormen:

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van interactieve presentaties door de vakdocent en (groeps)opdrachten op basis van praktijkcasuïstiek. Ook kunnen de deelnemers eigen casuïstiek en vraagstukken inbrengen en is er doorlopend voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het programma

De training start met een introductie waarin derivaten als asset class worden geïntroduceerd en alle specifieke kenmerken, terminologie en handelswijzen aan bod komen.


De behandeling van producten (derivaten) richt zich op de werking, prijsvorming, toepassing, waardeontwikkeling (herwaardering) en de aan de handel in de producten gekoppelde risico’s. De selectie van te behandelen producten stemmen wij in overleg af, waarbij jouw keuze gebaseerd kan worden op jouw eigen portefeuille en beleidsregels. Tot slot wordt in overleg de gewenste werkvorm gekozen.

 

Kostenoverzicht

De totale kosten zijn:

Dit is inclusief:

Op aanvraag

Onbeperkt koffie/ thee/ frisdrank etc. 

Lunch of diner à la carte

Studiemateriaal

Certificaat van deelname

PE, HQ of PO punten

*Na inschrijving ontvang je van ons digitaal de factuur in pdf. op het opgegeven e-mailadres. De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst factuur. 

 

Vakgebied:

Bancair

Niveau:

Gevorderd

Variant:

Incompany

Studie advies nodig?
Onze opleidingsadviseurs zijn nu telefonisch bereikbaar.
Op werkdagen van 08.30 tot 21.00 uur, en zaterdag tot 17.00 uur. 

Ervaringen

Maatwerk centraal

Vakspecialisten uit de praktijk

Genomineerd voor beste opleider in 2018

3Masters Opleidingen Eindhoven

Kennedyplein 200

5611 ZT, Eindhoven

3Masters Opleidingen Amsterdam

Kingsfordweg 151

1043 GR, Amsterdam

  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle